FAQ

 1. Jak się przygotować do badania?

Na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym oraz nie należy spożywać alkoholu, ani innych środków psychoaktywnych na 48 godzin przed badaniem.

 1. Jaki jest przebieg badania?

Badanie składa się z następujących etapów:

 • Testy pisemne
 • Testy aparaturowe
 • Wywiad psychologiczny
 • Omówienie wyników i wydanie orzeczenia
 1. Jak długo trwa badanie?

Długość badania przede wszystkim jest uzależniona od celu badania i specyfiki stanowiska pracy oraz od aktualnego stanu zdrowia, tępa pracy oraz wieku osoby badanej.

Badanie trwa zwykle od 40 minut do 1,5 godziny.

 1. Jakie dokumenty zabrać ze sobą?

Należy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości: prawo jazdy (kierowcy), dowód osobisty lub paszport
 • skierowanie na badanie psychologiczne lub konsultację psychologiczną wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
 • skierowanie z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego (jeżeli takie zostało wydane)
 • okulary bądź soczewki kontaktowe(jeśli są używane).
 • Dane do wystawienia faktury ( pełna nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy)
 1. Skąd wziąć skierowanie na badanie psychologiczne?
 • Skierowanie na badanie psychologiczne wystawia pracodawca lub lekarz.
 • W praktyce nie zawsze jest to możliwe, dlatego w wielu przypadkach istnieje możliwość wykonania badania psychologicznego bez skierowania.

Wyjątkiem jest przypadek, kiedy na badanie psychologiczne kieruje Prezydent Miasta lub Starosta Powiatowy, skierowanie jest niezbędne wówczas do wykonania badania. Jeśli zostało zgubione, bądź uległo zniszczeniu, należy skontaktować się z właściwym urzędem i poprosić o kopię skierowania potwierdzającą zgodność z oryginałem.

Skierowanie na badanie kierowców( .doc)

Skierowanie na badanie operatorów( .doc)

skierowanie na konsultację psychologiczna dla lekarza medycyny pracy